Menü
Keresés
Kosár
  
PetMagic
 
 

BelépésRegisztráció
Kezdőlap

Márkák
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Digital Inspiration Online Kft (székhely: 3129 Lucfalva, Vörösmarty u. 12.1. ép., adószám: 24691682-2-12 cégjegyzékszám: 12-09-008619, nyilvántartó hatóság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Digital Inspiration Online Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a petmagic.hu címen elérhető weboldalon kisállat kellék kereskedelmi tevékenységet folytat.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Az adatkezelő megnevezése, alapelvek az adatkezelés során

Név: Digital Inspiration Online Kft.

Székhely és levelezési cím: 3129 Lucfalva, Vörösmarty u. 12. 1. ép.

Cégjegyzéket vezető bíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék szám: 12-09-008619

E-mail cím: di-online@skyport.hu

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely miatt adatvédelmi tisztviselő alkalmazására lenne kötelezett.

A Szolgáltató mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban rögzített elvárásoknak.

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja Felhasználói adatainak védelmét és információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Szolgáltató bizalmasan kezeli a személyes adatokat és megtesz minden tőle telhető biztonsági és technikai és egyéb intézkedést, mellyel az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait kizárólag meghatározott célból, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

3. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

3.1. Regisztráció nélküli vásárlás

Áruházunkban kizárólag regisztráció nélküli vásárlásra van lehetőség. A regisztráció nélküli vásárlás során a Felhasználó e-mail címének, nevének, telefonszámának, postázási és számlázási címének megadását kérjük. A postacím postapont is lehet. Az adatok felhasználása kizárólag a rendelés teljesítésére terjed ki. A rendeléssel kapcsolatos adatokat jótállási kötelezettségünk teljesítése érdekében a rendelés teljesítését követően 2 évig őrizzük meg, a számlákat 5 évig.
Amennyiben a Felhasználó megrendelése eredményeként a Szolgáltatónak a Felhasználónak felróható okból kára keletkezett (jellemzően a megrendelt termékek átvételének a Szolgáltató előzetes értesítése nélküli megtagadása) a Szolgáltató a Felhasználó adatait (e-mail cím, név, postázási és számlázási cím, telefonszám) és a rendelés adatait 5 évig megőrzi.
Abban az esetben, ha az előre utalásos fizetési móddal leadott rendelés ellenértéke a rendelés leadását követően 8 napon belül nem érkezik be a Szolgáltató megadott bankszámlájára a rendelés automatikusan törlésre kerül. Az ilyen okból törölt rendelések adatait a Szolgáltató a törlést követően 30 napig megőrzi.

3.2. Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlapon név és e-mail cím megadása szükséges. Ezen adatokat kizárólag a kérdések megválaszolásakor használjuk fel. Ezen üzenetváltásokat 6 hónap elteltével töröljük.

3.3. E-mail

E-mailes megkereséseket az info@petmagic.hu e-mail címen fogadunk. A küldött e-mailekből tudomásunkra jut a küldő e-mail címe és azon adatok, amiket a levélíró a levélben megad. A levelekben szereplő adatokat és az e-mail címet kizárólag a levél megválaszolásakor használjuk fel. A leveleket 6 hónap után töröljük.

3.4. Hírlevél

A hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozott Felhasználóinknak alkalmanként e-mailben értesítést küldünk aktuális akcióinkról, új termékekről. A hírlevélre való feliratkozás a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával történik. Hírlevél szolgáltatásunk kapcsán kizárólag a Felhasználó nevét és e-mail címét használjuk fel. Az e-mail cím felhasználása hírlevél küldési céllal a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

3.5. Sütik ("Cookies")

A cookie-k betűkből és számokból álló információcsomagok, amit az áruház a Felhasználók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék az áruház használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a Felhasználó böngészője tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a Felhasználó számítógépén.

A Felhasználók a sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatnak, a korábbi látogatásaik során elhelyezett cookie-kat törölhetik. Ennek módjáról a böngészők leírása ad részletes információt:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

3.5.1. A webáruház által használt sütik listája

Működéshez szükséges sütik:

SID: az aktuális folyamat azonosítója. A Felhasználó személye nem azonosítható be vele. Arra használjuk, hogy a korábban megtekintett termékek listáját megjelenítsük, kosárba lehessen helyezni termékeket, rendelést lehessen leadni. A segítségével kapott adatokat statisztikai célra használjuk. Lejárat: 4 év.

Statisztikához szükséges sütik:

A Google Analytics által elhelyezett süti anonim módon gyűjt statisztikai adatokat. A süti segítségével nem azonosítható a Felhasználó. A sütit a Google üzemelteti, bővebb információ a következő oldalon olvasható róla: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Marketing sütik:

Facebbok konverziómérő pixelt használunk, melyet a Facebook üzemeltet. Segítségével a Facebookon futó hirdetéseink hatékonyságáról kapunk információt. A felhasználók azonosítására nem alkalmas. A Facebook süti kezelési elvei a következő oldalon olvashatók: https://www.facebook.com/policies/cookies/

3.9. Facebook oldal, Facebook reklámok

A Facebookon tudomásunkra jut az oldalunkon és a hirdetéseinknél bármilyen tevékenységet (kedvelés, hozzászólás, értékelés, megosztás) végző személy neve és a végzett tevékenység. Facebook oldalunkon üzenetküldési lehetőséget is biztosítunk. Ekkor tudomást szerzünk az üzenetküldő nevéről és az üzenetben megadott adatokról. A Facebookon küldütt üzeneteket 6 hónap elteltével töröljük. A Facebookhoz kapcsolódóan tudomásunkra jutott adatokat kizárólag az esetleges kérdések megválaszolásakor használjuk fel.

3.10. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

Az áruházban történő rendelés leadáskor a következő adatokat a rendszerünk automatikusan naplózza.

- IP cím

- dátum, idő

- a Felhasználó operációs rendszerével és böngésző programjával kapcsolatos adatok

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók, kizárólag összesítve, statisztikai célra, valamint az esetlegesen előforduló hibák javítására kerülnek felhasználásra. A naplófájlokat 1 évig őrizzük meg.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja és időtartama

Az adatkezelésre a petmagic.hu webáruházban található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, rendelés leadásával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél (3. pont) írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt rendelésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek a megsemmisüléstől, jogosulatlan felhasználástól és jogosulatlan megváltoztatástól.

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék, illetőleg törölhessék személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül, amelyek révén a személyes adataikat korábban rendelkezésre bocsátották.

Az e-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsődlegesen a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A rendelés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

A naplózott adatok – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet a rendszer automatikusan felülír – 1 évig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő vásárlás során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A Szolgáltató a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 6 hónap elteltével törli.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A webáruház informatikai rendszerének üzemeltetését a Szolgáltató maga végzi. A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a Szolgáltató szerverein találhatóak meg. (cím: 1108 Budapest, Kozma utca 2.).

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) a Felhasználók, valamint az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen és rendelkezésre álljon, biztosítja továbbá, hogy csak és kizárólag az férhessen hozzá, aki a személyes adat tulajdonosa vagy annak megismerésére jogszabály rendelkezésénél fogva egyéb okból jogosult.

b) az adatok hitelessége és hitelesítése, pontossága biztosított legye

c) az adatok érintetlensége, változatlansága igazolható legyen

d) a jogosulatlan hozzáférésekkel szemben védettséget kapjon

A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.  fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

szamlazz.hu - KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. - számlázás

Adatcomp Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. - könyvelés

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. - kézbesítés

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6. A Felhasználók jogai és azok érvényesítése

6.1. Hozzáféréshez való jog

A Felhasználó kérésére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja:

Levelezési cím: 3129 Lucfalva, Vörösmarty u. 12. 1. ép.

6.2. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

6.3. Törléshez való jog

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törli a Felhasználó tárolt adatait a fent megjelölt adatkezelési határidők leteltével valamint a Felhasználó kérésére, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Szolgáltató a Felhasználó kérésére korlátozza az adatok kezelését például jogvitás esetekben a vita rendezésééig, vagy amikor az adatkezelés alapja már megszűnt, de a Felhasználó mégis ezt szeretné.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó kérésére a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait pdf formátumban a Felhasználó rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy a Felhasználó más Szolgáltatóhoz átvihesse azokat.

6.6. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználóknak jogában áll tiltakozni személyes adataik kezelése ellen. Tiltakozás esetén a Szolgáltató a személyes adatot nem kezelheti tovább. Kivételt képeznek ez alól azok az esetek, melyekben az adatkezelést egyéb, kényszerítő erejű jogos indokok, melyek melyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó jogos érdekével szemben. (például törvényi kötelezettség)

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Szolgáltató nem végez sem automatikus döntéshozatalt, sem profilalkotást.

8. Panaszkezelés

Felhasználóink adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Bármilyen panasz vagy kérdés esetén elérhetőségeinken várjuk a megkereséseket:

e-mail: info@petmagic.hu

postai levél: Digital Inspiration Online Kft., 3129 Lucfalva, Vörösmarty út 12.1.ép.

Vitás esetben a Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a weboldal használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 
© 2016-2021 Digital Inspiration Online Kft.
Töltés...